Sök på webbplatsen

Uppföljning av 2016 års reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska i en granskning följa upp reformen kring underhållsbidrag och underhållsskyldighet. Granskningen utförs på uppdrag av regeringen.

Den 1 april 2016 trädde en lagändring i kraft som syftar till att särboende föräldrar i större utsträckning ska reglera underhåll till barnet själva. Efter lagändringen lämnar Försäkringskassan inte längre underhållsstöd om den bidragsskyldiga skött betalningen till Försäkringskassan prickfritt under minst sex månader i följd. I samband med reformen har Försäkringskassan fått ett utökat uppdrag att ge föräldrar information och stöd i frågor om underhållsbidrag och underhållsskyldighet. I denna granskning följer ISF upp effekterna av reformen.

Granskningen fokuserar på två delar: Försäkringskassans utökade uppdrag och konsekvenserna av reformen om indraget underhållsstöd.

Inom området utökat uppdrag till Försäkringskassan ska ISF:

  • kartlägga de åtgärder som Försäkringskassan har genomfört för att ge information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag och underhållsskyldighet för barn
  • granska omfattningen och effekten av åtgärderna när det gäller att öka kunskapen bland föräldrar om försörjningsansvar och underhåll.

Inom området lagstiftningen om indraget underhållsstöd ska ISF:

  • beskriva hur den nya lagstiftningen tillämpas
  • undersöka vilka ekonomiska konsekvenser den nya lagstiftningen fört med sig för myndighetens administration
  • undersöka hur lagändringen har påverkat vilka föräldrar som får underhållsstöd, samt vilka som eventuellt återfår underhållsstöd efter att det dragits in.

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

Susanne Fahlén Telefon: 08-58 00 15 32

Planerad publicering

  • 2019-05-22

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.