Sök på webbplatsen

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension

På uppdrag av regeringen, i 2015 års regleringsbrev, har ISF inlett en granskning av hur de tidbegränsade uttagen av tjänstepensioner används samt utvärdera effekterna av tidsbegränsade uttag.

Främst ska en kartläggning göras om vilka personer som gör sådana uttag, hur stor del som tas ut tidsbegränsat och hur uttagsmönstren har utvecklats över tid. Med utgångspunkt i uttagsbeskrivningen ska en utvärdering göras av vilka konsekvenserna blir främst vad gäller pensionärernas ekonomi och för pensionsbeteenden. Därtill ska konsekvenserna för statens budget till följd av påverkan på socialförsäkringsförmåner och skatter analyseras.

Drygt 90 procent av alla anställda har kollektivavtalade tjänstepensioner. Tjänstepensionerna har störst betydelse för dem med inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Tjänstepensionerna varierar mellan olika arbetsmarknadssektorer och förhandlas fram av de centrala parterna på arbetsmarknaden. Tidsbegränsade uttag av tjänstepension kan ske vid olika åldrar och till olika villkor beroende på hur avtalsområdet är utformat.

Frågeställningar

Utifrån uppdraget har följande övergripande frågor formulerats;

  • Hur ser uttagsmönstret av tidsbegränsad tjänstepension ut och hur har det utvecklats över tid?
  • Vad är avgörande för de blivande pensionärernas val av uttagsperiod?
  • Vilken betydelse har det tidsbegränsade uttaget på kort och lång sikt för den enskildes ekonomiska situation och hur kan detta påverka statens och kommunernas utgifter?
  • Hur ser aktörerna på utvecklingen av uttaget av tjänstepension?

Delredovisningar

  • En första redovisning av uppdraget gjordes i början av december, Rapport 2015:15, Att välja uttagstid av tjänstepension.
  • Uppdraget i den del som avser skillnader mellan könen har delredovisats den 31 maj 2016 i Skrivelsen Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män.
  • En tredje delredovisning publicerades den 1 februari 2017. Rapport 2017:1 Tidsbegränsade pensioner och låg ekonomisk standard.
  • Den 6 dec publicerades Rapport 2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män som innehåller en utvidgad analys av den andra delrapporten (skrivelsen) från maj 2016. Analysen täcker in dataunderlag från samtliga förvalda tjänstepensionsbolag inom de fyra stora kollektivavtalsområdena.  

 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Planerad publicering

  • 2019-12-30

Delredovisningar

Pressmeddelanden

Slutredovisning

Slutredovisningen av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 december 2019.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.