Sök på webbplatsen

Regel- och klientorientering hos Försäkringskassans handläggare

Skillnader mellan nyanställda och mer erfarna, eller mellan andra grupper av handläggare?

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska studera socialiseringen in i handläggarrollen vid Försäkringskassan. Studien är egeninitierad.

Syftet med granskningen är att undersöka om och till vilken grad attityder och agerande skiljer sig åt mellan nyanställda och mer erfarna handläggare, men också mellan andra grupper av handläggare. Det görs genom att fokusera på tre områden av handläggarnas arbete: regelorientering, klientbemötande och klientanpassning.

De två huvudfrågor som ställs i granskningen är:

  • Finns det skillnader i regel- respektive klientorientering mellan nyanställda och mer erfarna handläggare på Försäkringskassan?
  • Till vilken grad samvarierar andra individuella och organisatoriska bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och avdelning med handläggarnas regel- respektive klientorientering?

Genomförande

Data till projektet kommer främst att samlas in genom enkäter till både nyanställda handläggare och till mer erfarna, men också viss registerdata från Försäkringskassan kommer att användas.

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Jonas Thelander Telefon: 08-58 00 15 09

Planerad publicering

  • 2018-12-19

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.