Sök på webbplatsen

Långsiktigt stabil nivå för sjukfrånvaro

ISF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en analys av dagens nivåer på beviljande av sjukpenning och sjukersättning med utgångspunkt i hur regeringens reformer har påverkat arbetskraftsutbudet.

Bakgrund

Enligt regeringsuppdraget ska ISF analysera dagens nivåer på beviljande av sjukpenning och sjukersättning med utgångspunkt i hur regeringens reformer har påverkat arbetskraftsutbudet för kvinnor och män. Enligt uppdraget ska analysen utgå från tidigare gjorda undersökningar av jämviktsarbetslöshet, till exempel Finansdepartementets rapport "Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?"

Syfte

Syftet med projektet är att analysera utvecklingen av sjukfrånvaron från ett arbetsmarknadsperspektiv. Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk ersättning till personer som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Eftersom långa sjukskrivningar inte längre kan motiveras med andra faktorer än rent medicinska, är också arbetsmarknadens funktionssätt mycket viktigt för sjukskrivningsprocessen och sjukfrånvarons utveckling. Projektet ska analysera hur sjukfrånvaron förväntas reagera på förändringar i arbetsmarknadens funktionssätt och huruvida det finns någon jämvikt i sjukfrånvaron på samma sätt som det finns jämviktsarbetslöshet. För att studera om den nuvarande nivån på beviljandet av sjukpenning och sjukersättning är långsiktigt stabil ska projektet analysera hur mycket av den historiska utvecklingen i sjukfrånvaro kan förklaras av demografiska förändringar och hur framtida beviljandet av sjukpenning och sjukersättning utvecklas vid konstanthållen sjukskrivningsrisk i olika demografiska grupper. Projektet avser också att göra en forskningsbaserad kunskapsöversikt om vilka faktorer som påverkar sjukfrånvaron. De senaste årens utveckling i sjukfrånvaro beror sannolikt på att olika reformer har samverkat med förändrade normer och attityder. Projektet ska därför även beskriva de viktigaste politikreformerna som har gjorts sedan 2006 och som bedöms kunna påverka sjukfrånvaron.

Rapportering

Tidpunkt för rapporteringen bestäms i samråd med Socialdepartementet. 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Iida Häkkinen Skans Telefon: 08-58 00 15 81

Planerad publicering

  • december 2012

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.