Sök på webbplatsen

Försäkringskassans processföring

ISF ska granska Försäkringskassans processföring. Granskningen är egeninitierad.

Projektet ska undersöka hur Försäkringskassan processar i förvaltningsdomstol och om det finns variationer mellan de olika processjuridiska enheterna. Ett annat syfte är att undersöka hur processföringen påverkar tillämpningen hos Försäkringskassan.

Bakgrund

Försäkringskassans processförare är organiserade i fyra processjuriska enheter placerade i Stockholm, Sundsvall, Malmö och Göteborg. Enheterna för Försäkringskassans talan i ärenden som överklagas till förvaltningsrätt. Fördelningen av ärenden mellan enheterna görs i huvudsak efter var i landet den försäkrade bor.

Försäkringskassans processföring har betydelse för hur förvaltningsdomstolarna dömer i socialförsäkringsmål. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det intressant att studera om Försäkringskassans processföring fungerar väl och är enhetlig över hela landet.
 

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Maria Kain Telefon: 08-58 00 15 40

Planerad publicering

  • 2019 - Q2

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.