Sök på webbplatsen

Försäkringskassans processföring

ISF beslutar att inleda en granskning av Försäkringskassans processföring. Ett syfte med projektet är att undersöka hur Försäkringskassan processar i förvaltningsdomstol och om det exempelvis finns variationer mellan de olika processjuridiska enheterna.

Ett annat syfte är att undersöka hur processföringen påverkar tillämpningen hos Försäkringskassan.

Försäkringskassans processförare är organiserade i fyra processjuriska enheter placerade i Stockholm, Sundsvall, Malmö och Göteborg. Enheterna för Försäkringskassans talan i ärenden som överklagas till förvaltningsrätt. Fördelningen av ärenden mellan enheterna görs i huvudsak efter var i landet den försäkrade bor.

Försäkringskassans processföring har betydelse för hur förvaltningsdomstolarna dömer i socialförsäkringsmål. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det intressant att studera om Försäkringskassans processföring fungerar väl och är enhetlig över hela landet.
 

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Maria Kain Telefon: 08-58 00 15 40

Planerad publicering

  • 2018 - Q4

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.