Sök på webbplatsen

Färdigstöpta eller formbara - När och hur formas Försäkringskassans handläggare?

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) beslutar att inleda en studie av socialiseringen in i handläggarrollen vid Försäkringskassan. Studien är egeninitierad.

Det övergripande syftet med projektet är att öka förståelsen kring om, och hur, ”socialiseringen” in i handläggarrollen på Försäkringskassan går till. Till vilken grad och genom vilka mekanismer socialiseras nyanställda handläggare in i sin handläggarroll vid Försäkringskassan (och därmed statsförvaltningen som helhet)? Hur mycket av handläggarnas agerande och attityder beror på vilka handläggare som rekryteras och hur mycket beror på socialiseringen in i handläggarrollen efter att de börjat arbeta på Försäkringskassan?

Eftersom mycket få studier har undersökt när och hur handläggares attityder och identiteter formas, och ingen har gjort det vad gäller myndighetshandläggare i en svensk kontext, kommer denna studie att kunna generera ny kunskap om såväl handläggarna vid Försäkringskassan i synnerhet som statliga tjänstemän mer i allmänhet.  Projektet bör därför kunna vara av nytta för såväl Försäkringskassan som för statsförvaltningen i stort.

Genomförande

Data till projektet kommer främst att samlas in genom enkäter till både nyanställda handläggare och till mer erfarna, samt till mindre del även genom intervjuer, men också viss registerdata från Försäkringskassan kommer att användas.

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Jonas Thelander Telefon: 08-58 00 15 09

Planerad publicering

  • november 2018

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.