Sök på webbplatsen

Effektutvärdering av förenklat läkarintyg vid sjukskrivning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska studera effekten av de förenklade läkarintyg som infördes på prov av Försäkringskassan under år 2013. Granskningen är egeniniterad.

Förenklade läkarintyg infördes på prov vid två vårdcentraler under år 2013 och utvidgades därefter till att till slut omfatta närmare 580 vårdenheter i sexton landsting. Men införandet av förenklade läkarintyg stoppades i april 2016 och fasades ut helt fram till den 1 mars 2017. Orsaken till att förenklade läkarintyg stoppades var att Försäkringskassans interna utredningar hade uppmärksammat brister i arbetssättet – intygen användes inte på ett önskat sätt.

ISF har i en tidigare granskning (ISF Rapport 2016:14) funnit en rad brister som tillsammans riskerade att leda till oönskade effekter i form av minskad kontroll och ökade sjukskrivningar. Dock finns ett fortsatt behov av bättre resursallokering och en förenklad process i de fall sjukfallen är ”enkla”, vilket innebär att liknande förslag kan förväntas i framtiden. Läkarförbundet förordar till exempel en differentierad sjukskrivningsprocess. Den totala effekten av förenklade intyg, i den form de här prövades, är viktig kunskap inför sådana eventuella framtida förslag.

Syftet med projektet är att utvärdera effekterna av införandet av förenklade läkarintyg på inflödet till sjukförsäkringen och duration i nya sjukfall för berörda landsting och vårdenheter.

Relaterade publikationer

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Mona Backhans Telefon: 08-58 00 15 70

Planerad publicering

  • 2019-03-21

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.