Sök på webbplatsen

Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen

ISF följer kontinuerligt hur effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen utvecklas. En effektiv administration kännetecknas av att myndigheternas prestationer håller en hög kvalitet samtidigt som de produceras till en låg kostnad. Med hög kvalitet menas bland annat att besluten är korrekta, att de försäkrade får beslut och utbetalningar i rimlig tid och att de bemöts på ett bra sätt.

Rapporter om effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen

ISF har publicerat två mer omfattande rapporter som analyserar utvecklingen av effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen över en längre tidsperiod. Rapporten Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration – åren 2005–2014 (ISF Rapport 2016:3) omfattar, förutom Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet, även administrationen av AP-fonderna och premiepensionsfonderna samt Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens arbete med den pensionsgrundande inkomsten. Rapporten Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003–2010 (ISF Rapport 2011:20) omfattar Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet.    

Rapporter om enbart Försäkringskassans effektivitet och produktivitet

En omfattande rapport om Försäkringskassans administration publicerades 2010 (Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000–2009, ISF Rapport 2010:9). ISF har sedan dess årligen (utom för 2015) lämnat mindre omfattande rapporter med fokus på utvecklingen på Försäkringskassan föregående år (varav de tre första utgjorde avrapporteringar av det så kallade handlingsplansuppdraget som nu avslutats). 

ISF avser att även fortsättningsvis årligen lämna rapporter om hur Försäkringskassans administration utvecklas. Dessa lämnas senast i april för att kunna användas i regeringens budgetarbete. På sikt är tanken att även Pensionsmyndigheten ska omfattas av en sådan rapportering.

Rapporter och skrivelser om Försäkringskassans effektivitet och produktivitet

Avrapporteringar av handlingsplansuppdraget avseende Försäkringskassans förändringsarbete 2011-2012

Jämförelser av produktivitet och effektivitet för Försäkringskassans olika lokala försäkringscenter

ISF har även publicerat två rapporter som jämför olika försäkringskassekontor:

 

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Magnus Medelberg Telefon: 08-58 00 15 22

Ingen rapport planerad under 2018

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.