Sök på webbplatsen

Bostadstillägg - beslutsunderlagens kvalitet och övergången till tillsvidarebeslut

ISF ska granska kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg vid Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Det handlar såväl om handläggningen och beslutsunderlagen som om hanteringen i övrigt. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Bakgrund

Bostadstillägg är en inkomst- och förmögenhetsprövad förmån. Från och med den 1 januari 2010 handläggs bostadstillägget av både Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Bostadstillägg till pensionärer handläggs av Pensionsmyndigheten, medan bostadstillägg vid sjukersättning och aktivitetsersättning normalt handläggs av Försäkringskassan.

Beslut om bostadstillägg har tidigare varit tidsbegränsade. Från och med den 1 november 2012 har myndigheterna möjlighet att fatta beslut som gäller tillsvidare.

I regleringsbrevet för 2011 fick ISF i uppdrag att analysera kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg. På grund av övergången från tidsbestämda beslut till beslut som gäller tillsvidare har ISF:s uppdrag utökats och förlängts till 2014.

Syfte

Syftet med granskningen är att
• fortsatt mäta och analysera kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg
• undersöka hur övergången till tillsvidarebeslut har genomförts hos Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan
• undersöka om övergången ger förutsättningar för god kvalitet när det gäller underlag och utbetalningsbelopp

Tidigare rapportering

En första delrapportering om hanteringen av bostadstillägg gjordes den 1 mars 2012, Handläggning av bostadstillägg - Hanteringen under 2011, ISF Rapport 2012:3.

 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Kontaktperson

Elisabeth Frid Telefon: 08-58 00 15 65

Planerad publicering

  • 2014-06-30

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.