Sök på webbplatsen

Arbetsmarknadsanknytning och barnafödande bland föräldrar med föräldrapenning på grundnivå

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska effekterna av höjningarna av föräldrapenningens grundnivå som genomfördes under perioden 2002-2013.

Granskningen kommer att fokusera på följande frågor:

  1. Har höjningarna medfört en minskad benägenhet att arbeta och etablera sig på arbetsmarknaden innan man skaffar sitt första barn? I sådant fall, bland vilka grupper?
  2. Har den högre ersättningsnivån påverkat anknytningen till arbetsmarknaden för föräldrar med föräldrapenning på grundnivå under de första åren efter barnets födelse? Är det till exempel fler som väljer att skaffa ett till barn direkt istället för att söka arbete och därmed få en avsevärt längre frånvaro från arbetsmarknaden?

Bakgrund

Föräldrapenning på grundnivå är den ersättning föräldrar får som inte arbetat i minst 8 månader innan barnet föds eller som inte har tillräckligt hög inkomst för att få föräldrapenning enligt sin sjukpenninggrundande inkomst.
Under perioden 2002-2013 genomfördes relativt stora höjningar av föräldrapenningens grundnivå. Dessförinnan hade ersättningen legat konstant på 60 kr per dag sedan 1987.

Skillnaden i ersättning mellan föräldrapenning på grund- och sjukpenningnivå skapar incitament att arbeta innan man skaffar barn. Höjningarna av grundnivån minskade denna skillnad och kan därför ha haft effekter på både barnafödande och arbetsmarknadsdeltagande bland vissa grupper.

Projektfakta

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

Nicklas Korsell Telefon: 08-58 00 15 35

Planerad publicering

  • 2019-05-16

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.