Sök på webbplatsen

Analys av tillämpningen av barnkonventionen

ISF ska analysera tillämpningen av barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand. ISF ska, utifrån myndighetens behov, erbjudas stöd, i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

ISF Telefon: 08-58 00 15 00

Planerad publicering

  • mars 2019

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.