Publicerad 2020-12-11

Analys av variationen i avslag och beviljande av aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

ISF har inlett en granskning av orsakerna till variationen i avslag och beviljande i aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Granskningen genomförs enligt ett uppdrag av regeringen.

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga betalas ut till personer mellan 19 och 29 år som har en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan när det kan antas att nedsättningen består under minst ett år. Arbetsförmågans nedsättning ska bedömas i förhållande till personens förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om rätten till aktivitetsersättning.

Sedan det nuvarande regelverket om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga trädde i kraft den 1 juli 2008 har antalet och andelen beviljanden och avslag varierat. Detta trots att villkoren i regelverket för att ha rätt till ersättning inte har ändrats. Sedan runt år 2015 har antalet och andelen personer som beviljas aktivitetsersättning sjunkit markant. Den största ökningen av andelen avslag skedde mellan åren 2016 och 2017.

Regeringen har gett ISF i uppdrag att analysera orsakerna till variationen i avslag och beviljande av aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga sedan det nya regelverket infördes. Förändringarna i beviljanden och avslag runt åren 2015–2017 är särskilt intressanta att studera eftersom de är påtagliga och har skett i snabb takt. Analysen kommer därför att fokusera på den här perioden.

Syftet med granskningen är att bidra med kunskap om variationen i avslag och beviljanden av aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga sedan det nya regelverket infördes år 2008, samt att undersöka orsakerna till förändringen avseende avslag och beviljanden runt åren 2015–2017.