Jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen

PLANERAD PUBLICERING 2019-11-30

ISF har fått i uppdrag av regeringen att göra en jämställdhetsanalys av Försäkringskassans handläggning av arbetsskadeförsäkringen. I uppdraget ska ISF beakta det som anges i avsnitt 19.5 i betänkandet Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU 2017:25).

Bakgrunden till uppdraget är att arbetsskadeförsäkringen är en relativt komplicerad försäkring med många steg i handläggningen, mycket information som handläggaren behöver samla in i ärendet och relativt stort bedömningsutrymme. Det innebär att risken för att den enskilde handläggaren kan behandla män och kvinnor olika blir större jämfört med en enklare utformad försäkring.

  • Sjukförmåner
  • Arbetsskadeersättning
  • Jämställdhet
  • Regeringsuppdrag