Tidsbegränsade uttag av tjänstepension

PLANERAD PUBLICERING 2019-12-31

På uppdrag av regeringen, i 2015 års regleringsbrev, har ISF inlett en granskning av hur de tidbegränsade uttagen av tjänstepensioner används samt utvärdera effekterna av tidsbegränsade uttag.

Främst ska en kartläggning göras om vilka personer som gör sådana uttag, hur stor del som tas ut tidsbegränsat och hur uttagsmönstren har utvecklats över tid. Med utgångspunkt i uttagsbeskrivningen ska en utvärdering göras av vilka konsekvenserna blir främst vad gäller pensionärernas ekonomi och för pensionsbeteenden. Därtill ska konsekvenserna för statens budget till följd av påverkan på socialförsäkringsförmåner och skatter analyseras.

Drygt 90 procent av alla anställda har kollektivavtalade tjänstepensioner. Tjänstepensionerna har störst betydelse för dem med inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Tjänstepensionerna varierar mellan olika arbetsmarknadssektorer och förhandlas fram av de centrala parterna på arbetsmarknaden. Tidsbegränsade uttag av tjänstepension kan ske vid olika åldrar och till olika villkor beroende på hur avtalsområdet är utformat.

Utifrån uppdraget har följande övergripande frågor formulerats;

  • Hur ser uttagsmönstret av tidsbegränsad tjänstepension ut och hur har det utvecklats över tid?
  • Vad är avgörande för de blivande pensionärernas val av uttagsperiod
  • Vilken betydelse har det tidsbegränsade uttaget på kort och lång sikt för den enskildes ekonomiska situation och hur kan detta påverka statens och kommunernas utgifter?
  • Hur ser aktörerna på utvecklingen av uttaget av tjänstepension?
  • Pension
  • Tjänstepension
  • Regeringsuppdrag