Ökad polariseringen i användandet av föräldrapenningen?

PLANERAD PUBLICERING 2021-05-31

ISF har inlett en granskning av den till synes ökande polariseringen i användandet av föräldrapenningen. Samtidigt som en viss grupp blir mer jämställd finns det en grupp pappor som knappt använder försäkringen alls. Granskningen är egeninitierad.

Enligt den senaste tillgängliga statistiken har 27 procent av alla tvååringar en pappa som inte har tagit ut en enda föräldrapenningdag. Om gruppen utvidgas till de pappor som har tagit ut färre än 30 föräldrapenningdagar utgör den omkring 45 procent. Parallellt med att det finns en stor grupp pappor som inte tar ut några, eller väldigt få, föräldrapennindagar pågår en utveckling i andra grupper som gör att det övergripande användandet av föräldraförsäkringen blir mer jämställt. Exempelvis delade 17 procent av alla par jämställt på föräldrapenningdagarna för barn födda 2015, en ökning från ungefär 10 procent tio år tidigare.

Det verkar som att vi ser en ökad polarisering i användandet av föräldraförsäkringen. Samtidigt som en viss grupp blir mer jämställd finns det en grupp pappor som knappt använder försäkringen alls. Det saknas också såväl uppdaterad statistik som fördjupade studier om den grupp som använder försäkringen i liten omfattning.

Förbättrad kunskap om de pappor som använder få eller inga dagar av föräldrapenningen skapar förutsättningar för regeringen och Försäkringskassan att utforma insatser för att uppnå de politiska målen om ökat jämställt användande av föräldraförsäkringen och en jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet.

Frågorna som granskningen ska besvara är:

  1. Hur har storleken på gruppen pappor som under barnets två första år använder noll eller få föräldrapenningdagar utvecklats över tid (från barn födda 1993 till 2017)?
    a. Hur ser utvecklingen över tid ut för olika grupper?

  2. Vilka är papporna som under barnets två första år använder noll eller få föräldrapenningdagar?
  3. Vilka faktorer ökar sannolikheten för att en pappa under barnets två första år använder noll eller få föräldrapenningdagar?
  • Barn och familj
  • Föräldrapenning
  • Egeninitierat