Publicerad 2020-11-30

Tidig och sen pensionering

ISF ska analysera vad som påverkar äldre människors val att gå i pension eller fortsätta arbeta. Studien är egeninitierad.

Frågan om hur länge människor arbetar och vilka faktorer som påverkar tidig respektive sen pensionering är mycket aktuell. Bland annat har förslag om ändrade åldersgränser i pensionssystemet nyligen varit ute på remiss och Delegationen för senior arbetskraft har släppt ett par uppmärksammade rapporter.

Projektet kommer att bidra med kunskapsunderlag på detta område med fokus på arbetslivsfaktorer, bland annat arbetsvillkor, arbetstid, anställningsform och yrke.

Projektet är ett samarbete mellan ISF och forskare från Linnéuniversitetet.

Syftet med analysen är att ge fördjupad kunskap om vilka faktorer som påverkar människors val att gå i pension eller fortsätta arbeta, med särskilt fokus på hur faktorer i arbetslivet påverkar valet och vilka motiv människor själva uppger för valet att gå i tidig eller sen pension.

Analysen kommer att genomföras i tre delar. Den första delen är en övergripande analys av faktorer som påverkar tidpunkten för pensionering – före 65 års ålder, vid 65 års ålder, eller efter 65 års ålder – och ska besvara följande frågor:

  • Hur påverkar arbetslivsfaktorer tidpunkten för pensionering?
  • Vilka andra faktorer påverkar tidpunkten för pensionering?

Den andra och tredje delen är en fördjupad analys av tidig respektive sen pensionering och ska besvara frågor om motiv för pensionering respektive fortsatt förvärvsarbete, kunskap om pensionen och faktorer som påverkar tidpunkten.

En övergripande frågeställning om sen pensionering är om det krävs anpassning och flexibilitet i arbetsformer för ett förlängt arbetsliv, eller om det snarare är stabilitet och kontinuitet som är det viktiga.