Publicerad 2020-11-19

Sjukpenning i förebyggande syfte

Planerad publicering 2020-11

ISF ska undersöka i vilken omfattning sjukpenning i förebyggande syfte används idag och om det har skett någon förändring över tid, samt att utvärdera om förmånen används på ett sätt som ligger i linje med intentionerna bakom regelverket.

Det är förhållandevis få personer som får sjukpenning i förebyggande syfte. I december 2017 fick 2 590 personer denna typ av förmån, varav 65 procent var kvinnor och 35 procent män.

Detta kan jämföras med 207 205 personer (66 procent kvinnor och 34 procent män) som fick sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga eller rehabiliteringspenning under samma period. Antalet som fick sjukpenning i förebyggande syfte motsvarar alltså endast 1,2 procent av antalet personer med sjuk- eller rehabiliteringspenning.

Granskningen syftar till att undersöka i vilken omfattning sjukpenning i förebyggande syfte används idag och om det har skett någon förändring över tid, samt att utvärdera om förmånen används på ett sätt som ligger i linje med intentionerna bakom regelverket.

Läs mer om projektet här