Sök på webbplatsen

Lämna dina synpunkter på socialförsäkringen till oss

ISF har till uppgift att följa upp, granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess olika delar så att eventuella brister upptäcks och rättas till. För att kunna göra det behöver vi få information från olika håll om hur socialförsäkringen fungerar. Därför är dina synpunkter viktiga för oss!

Vilka synpunkter kan jag lämna?

Du kan exempelvis beskriva handläggningen, beslutet eller kontakterna med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller någon annan inom socialförsäkringen. Du kan inte bifoga några handlingar.

Kan jag vara anonym?

Ja, du kan vara anonym när du lämnar synpunkter. Du ska då inte skriva ditt namn eller andra personliga uppgifter.

Om du väljer att lämna personliga uppgifter som namn, adress och e-post tänk då på att ISF är en statlig myndighet som är skyldig att registrera alla handlingar som kommer in till myndigheten. Dina synpunkter blir därför en allmän handling när de har kommit in till oss och det betyder att vem som helst kan begära att få ta del av dem.

Kan jag få hjälp med mitt personliga ärende?

Nej, vår uppgift är inte att ta ställning i enskilda ärenden. Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Läs mer här

Får jag svar på mina lämnade synpunkter?

Nej, när du lämnar synpunkter här får du en bekräftelse på att vi tagit emot synpunkterna. Du får inte ett svar på dina frågor eftersom vi inte registrerar kontaktuppgifter till dig.

ISF har inte något generellt informationsansvar mot allmänheten avseende lagstiftningen eller administrationen av socialförsäkringen.

Vad händer sen med mina synpunkter?

Dina synpunkter kommer tillsammans med andra inskickade synpunkter att utgöra ett värdefullt underlag i vår verksamhet.

ISF lämnar en granskningsplan till regeringen i början av februari varje år som innehåller den huvudsakliga inriktningen på verksamheten under året. Den hittar du på vår webbplats under publicerat och granskningsplaner.

Granskningsplan 2018

I granskningsplanen kan du läsa om den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året.

2018 års granskningsplan finner du här:

Ladda ner

Gå till formulär

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.