Sök på webbplatsen

Viktigt att Försäkringskassan gör riskanalyser

Pressmeddelande 30 november 2016

En ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar hur viktigt det är att Försäkringskassan gör riskanalyser i samband med större förändringar i verksamheten. Granskningen handlar om Försäkringskassans införande av det förenklade läkarintyget, men många av de slutsatser som dras är allmängiltiga för styrning av statlig verksamhet.

– Vi har funnit en rad brister i införandet av de förenklade intygen. Många av dessa hade kunnat hanteras om Försäkringskassan gjort en ordentlig riskanalys och exempelvis sett till att ett ändamålsenligt uppföljnings­system funnits på plats, säger Magnus Medelberg, en av författarna till rapporten.

I januari 2015 beslutade den dåvarande ledningen för Försäkringskassan att förenklade läkarintyg skulle införas successivt i hela landet. Drygt ett år senare valde Försäkringskassans nya ledning att stoppa den vidare utrull­ningen i landet. ISF har analyserat orsakerna till detta beslut.

De förenklade läkarintygen gav läkare möjlighet att skriva förenklade intyg i sjukfall där läkaren bedömde att patienten skulle kunna återgå i arbete utan åtgärder från Försäkringskassan eller arbetsgivaren. Tanken var att frigöra resurser för sjukfall där olika insatser behövs.

I verkligheten blev det inte så. Granskningen visar att läkare skrev för­enk­lade intyg även i fall de inte var avsedda för samtidigt som handläggarna uppfattade sig styrda att inte begära kompletteringar av intygen. Samman­taget ledde detta till att kontrollen av inflödet i sjukförsäkringen minskade.

– De förenklade intygen växte fram inom ramen för en styrfilosofi som fokuserade på kundnöjdhet och mindre fokus på kontroller. Men utan relevanta kontroller vet vi inte när det inte fungerar som avsett. Kontroller, uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att statlig verksamhet ska fungera på ett sätt som gör att medborgarna har anledning att känna tillit till stats­förvaltningen, säger Maria Hemström Hemmingsson, ISF:s generaldirektör.

Försäkringskassans nya ledning har sedan den tillträdde genomfört föränd­ringar i verksamhetsstyrningen. Det finns tecken på att åtminstone en del av de brister som kännetecknade styrningen vid införandet av de för­enk­lade intygen är på väg att åtgärdas.

Rapport   2016:14

Rapporttitel

Förenklat läkarintyg

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.