Sök på webbplatsen

Vem ska stödja arbetsgivare i små företag?

Pressmeddelande 27 april 2012

Arbetsgivare i små företag efterfrågar information och tidigt stöd i samband med att en anställd drabbas av en längre sjukskrivning. Arbetsgivarna anser sig behöva mer kunskap om vilka regler som gäller och vad som bör och kan göras vid olika sjukdomstillstånd för att främja återgång i arbete. Det framgår i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen som bygger på intervjuer med arbetsgivare i små företag.

När en anställd blir sjukskriven, försöker arbetsgivaren anpassa arbetet under en kortare period för att främja återgång i arbete. Kontakterna mellan arbetsgivaren och den sjukskrivna och åtgärderna hos de intervjuade arbetsgivarna följer inte fasta rutiner. Bäst förutsättningar för aktiva åtgärder har anställda som redan före sjukskrivningen har en god kontakt med arbetsgivare och de som trots sin sjukdom har kvar förmågan till initiativ och kommunikation. I ett längre perspektiv ser arbetsgivarna inte något ekonomiskt utrymme för anställda som inte kan återgå i ordinarie arbete.

- Det är otydligt för arbetsgivarna vilken roll Försäkringskassan har i sjukskrivningsprocessen, och de ser inte Försäkringskassan som en given samarbetspartner och samordnare av denna process säger Malin Josephson, en av författarna till rapporten.

Av intervjuerna framgår att det är viktigt att arbetsgivarna förstår syftet med kontakter och möten med Försäkringskassan. Det ger dem möjligheter att aktivt delta i planering och utföra de åtgärder som behövs.

Företagshälsovården har möjlighet att agera redan innan en anställd sjukskrivs och från den första dagen i sjukfallen och skulle därmed kunna ge ett tidigt stöd. Den kan stå för ett genomtänkt upplägg av rehabiliteringsarbetet även för små företag. För detta krävs emellertid både en aktiv företagshälsovård och aktiva arbetsgivare.


 

Rapport   2012:9

Rapporttitel

Arbetsgivare i små företag

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.