Sök på webbplatsen

Vårdvalsreformen ledde till ökad sjukskrivning

Pressmeddelande 1 oktober 2014

Vårdvalsreformen har medfört att antalet sjukskrivningar ökat och att de långa ersättningsperioderna förlängts. Effekterna är koncentrerade till Stockholms läns landsting. Det visar en utvärdering gjord av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Målet med vårdval inom hälso- och sjukvården är att bidra till en ökad tillgänglighet och en förbättrad vårdkvalitet. Det har blivit lättare att etablera sig. Patienten ges fler valmöjligheter, samtidigt som ersättningen till vårdgivarna är kopplad till individens val av läkare.

ISF har på uppdrag av regeringen studerat de effekter införandet av vårdvalssystem inom hälso- och sjukvården har haft på användningen av sjukförsäkringen. Ökad konkurrens stärker patientens möjlighet att påverka läkaren. Tillsammans med den ökade tillgängligheten skulle det kunna leda till ett ökat antal sjukskrivningar.

- Vi finner att de vårdval som infördes under 2007 och 2009 ökat antalet sjukskrivningar med 6,4 procent i Stockholms läns landsting, säger Kristian Person Kern, en av rapportförfattarna. På nationell nivå innebär det en ökning med 3,4 procent, eftersom en tredjedel av landets arbetsmarknad finns i Stockholmsområdet.

Att effekterna endast observeras i Stockholms läns landsting kan förklaras av att detta landsting genom sin befolkningsstorlek och -täthet har bäst förutsättningar för att reell konkurrens mellan vårdgivare och patientrörlighet ska uppstå. En annan möjlig delförklaring är att vårdval i Stockholm i högre grad har utformats på ett sätt som främjar konkurrens.

Utvärderingen avser perioden 2007-2009, då åtta landsting införde vårdvalssystem inom delar av hälso- och sjukvården på frivillig basis. Under år 2010 blev det obligatoriskt för samtliga landsting att införa vårdvalssystem inom primärvården.
 

Rapport   2014:17

Rapporttitel

Vårdvalets effekter på sjukskrivningar

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.