Sök på webbplatsen

Var man bor och när man är född avgör om man får rätt mot Försäkringskassan

Pressmeddelande 20 oktober 2014

Vid Försäkringskassans omprövning är det lättare att få beslutet ändrat om man är född i andra halvan av månaden än om man är född i den första halvan. Förvaltningsdomstolarna, dit man kan överklaga, jämnar inte ut de omotiverade skillnader som uppstår hos Försäkringskassan. Även mellan de olika förvaltningsrätterna finns stora och svårförklarliga skillnader i andelen ändrade beslut. Det visar en undersökning genomförd av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Skillnaderna i andel ändrade beslut gör att den enskildes möjlighet att få bifall i sitt sjukförsäkringsärende beror på var ärendet handläggs. Ärendena fördelas mellan Försäkringskassans omprövningsenheter utifrån den försäkrades födelsedatum. Möjligheten att få bifall vid domstolsprövning varierar i stället beroende på var man är bosatt.

– Följden blir att försäkrade som är födda i första halvan av månaden och bor i Stockholm har svårare att få bifall i sitt sjukförsäkringsärende än försäkrade som är födda i andra halvan av månaden och bor i till exempel Luleå eller Jönköping, säger projektledaren Emma Rönström.

Det finns ett stort utrymme att tolka socialförsäkringsreglerna på olika sätt, utan att det går att slå fast vad som är rätt eller fel. Den viktigaste orsaken till skillnaderna mellan förvaltningsrätterna är sannolikt att de har olika organisation och att det finns skillnader i handläggningen och dömandet i socialförsäkringsmålen. Faktorer utanför domstolen kan bara till liten del förklara de stora skillnaderna.

En generell slutsats av undersökningen är att rättssäkerhet är resurskrävande. Parterna i socialförsäkringsmålen är inte jämnstarka. Den person som ärendet berör saknar ofta kunskaper om socialförsäkringsreglerna. Det är därför viktigt att domstolarna har tillräckligt med resurser för att utreda målen och skriva tydliga domskäl.

– Det kan också diskuteras om inte fler skulle ha tillgång till ombud, säger Emma Rönström.
 

Rapport   2014:18

Rapporttitel

Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.