Sök på webbplatsen

Vad händer med socialförsäkringen vid utlandsstudier, arbete eller flytt utomlands?

Pressmeddelande 28 februari 2017

Det är ofta svårt att hitta samlad information om hur människors socialförsäkringsförmåner påverkas vid studier, arbete eller flytt utomlands. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har granskat myndigheters, nordiska gränstjänsters och andra informationstjänsters informationsgivning om socialförsäkringen i internationella situationer.

Numera studerar, arbetar eller bor allt fler svenskar utomlands. EU-medborgares sociala rättigheter ska skyddas oavsett i vilket EU-land de befinner sig i. Därför finns gemensamma unionsrättsliga regler för samordning av de nationella sociala trygghetssystemen.

– Människor behöver få vetskap om hur länge de kan kvarstå i den svenska socialförsäkringen när de planerar att studera, arbeta eller bosätta sig utomlands. De måste också förstå när de i stället övergår till att omfattas av ett annat lands socialförsäkringssystem, säger Susanne Eriksson på ISF.

Granskningen visar att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten behöver utöka sin webbaserade information på området. Rapporten ger konkreta rekommendationer på information som bör kompletteras.

Det finns ett omfattande samordningsregelverk inom EU som syftar till att skydda människors sociala rättigheter. Ändå riskerar enskilda på grund av olika gränshinder att drabbas av negativa konsekvenser vid studier, arbete och flytt inom Norden och övriga EU.

– För att människor ska kunna göra medvetna val behöver de känna till dessa gränshinder, säger Susanne Eriksson.

Det finns andra informationstjänster som tillhandahåller samlad och användbar information för grupper som rör sig inom Norden, men kvaliteten varierar. 

Rapport   2017:3

Rapporttitel

Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.