Sök på webbplatsen

Utvecklingen av barnpension och efterlevandestöd

Pressmeddelande 8 november 2017

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt utvecklingen av två av samhällets ekonomiska stöd – barnpension och efterlevandestöd – till barn som förlorat en av eller båda sina föräldrar. Antalet barn med något av dessa stöd minskade fram till 2013. Sedan dess har antalet barn med barnpension fortsatt att minska medan antalet barn med efterlevandestöd har ökat något. I studien jämförs också reglerna för efterlevandestöd och underhållsstöd, gällande bland annat retroaktivitet.

Barnpension är i huvudsak baserat på den avlidne förälderns historiska och framtida inkomster.  Efterlevandestöd till barn är ett ekonomiskt grund­skydd som betalas ut i de fall den avlidne föräl­dern saknar eller har låg inkomstpension. De samlade utgifterna för barnpension och efterlevande­stöd minskade med 22 procent i fasta priser mellan 2004 och 2016. 

Den demografiska utvecklingen bidrar till, men kan inte fullt ut förklara minskningen av antalet barn med barnpension. Det ökade antalet barn med efterlevandestöd beror bland annat på att invandringen har ökat.

Invandringen har också accentuerat vissa gränsdragningsproblem, framför allt vilken av förmånerna efterlevandestöd eller underhållstöd som ska beviljas. I de fall dödsfall och släktskap inte kan styrkas kan barnet ha rätt till underhållsstöd i stället för efterlevandestöd. I studien jämförs därför reglerna för efterlevandestöd med reglerna för underhålls­stöd till sär­levande föräldrar eftersom båda stöden ska ge ett ekonomiskt grundskydd till barn vars ena eller båda föräldrar inte kan bidra till deras försörjning.

Det finns skillnader mellan dessa båda stöd när det gäller ersättning för tid före ansökningstillfället. Tiden för retroaktivt efterlevandestöd är två år före ansökningsmånaden medan den för underhållsstöd är en månad bakåt i tiden. Denna skillnad kan skapa ekonomiska drivkrafter att lämna felaktiga eller ofullständiga uppgifter till myndigheterna, särskilt när det råder osäkerhet om vilket av de två stöden barnet ska anses ha rätt till. Regeringen har därför aviserat att det kan blir aktuellt att begränsa retroaktiviteten för efterlevandestöd till barn.

Det finns också en liten skillnad i ersättningsnivå mellan stöden. Men den senaste höjningen av underhållsstödets ersättningsnivå innebär att stöden harmonierar bättre än tidigare.

Rapport   2017:12

Rapporttitel

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.