Sök på webbplatsen

Utformningen av blanketter styr tidsbegränsade uttag av tjänstepensioner

Pressmeddelande 1 februari 2017

Vilka uttagsval som blivande pensionärer, särskilt ekonomiskt utsatta, gör för sin tjänstepension beror mycket på den information och ansökningsblankett de möter. Tidsbegränsade utbetalningar av tjänstepension leder till att förvärvsarbetet minskar och att bostadstillägg för pensionärer ökar. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Tjänstepensionsbolagen och arbetsmarknadens parter har ett mycket stort ansvar när de utformar information och blanketter till de blivande pensionärerna.

Det visar förändringar av det så kallade tremånadersbrevet som anställda inom kommunal sektor fick inför sin 65-årsdag. När möjligheten att göra ett femårigt uttagsval lyftes fram ledde det till en dryg fördubbling av de femåriga utbetalningarna, så att varannan istället för var fjärde pensionär valde ett femårigt uttag. När informationen istället lyfte fram möjligheten att göra ett tioårigt uttagsval ökade andelen som valde just 10 års utbetalningstid.

– Tidsbegränsade tjänstepensioner har fördelar som till exempel att de möjliggör en anpassning av konsumtionen vid övergången från arbetslivet till livet som pensionär. Det finns dock en risk att vissa grupper använder upp en för stor del av pensionskapitalet under den första tiden som pensionär, säger Daniel Hallberg som är en av författarna till rapporten.

Studien visar att uttagsvalen har följdverkningar på andra inkomster och på statens budget. Förvärvsinkomsterna, och därmed skatteinkomsterna, minskar under tiden när den tidsbegränsade pensionen betalas ut. En tolkning är att fler ser det som möjligt att trappa ned arbetet eftersom de får ekonomisk möjlighet att göra det.

Bostadstillägget, som utgår för att täcka bostadsutgifter för personer över 65 års ålder som har små inkomster, ökar och det sker redan under tiden som den tidsbegränsade pensionen betalas ut. En förklaring är minskade inkomster från förvärvsarbete.

– Sammantaget minskar andelen ekonomiskt utsatta under den första tiden som pensionär tack vare tjänstepensionerna. Vi ser ingen förändrad risk för ekonomisk utsatthet när utbetalningen av den tidsbegränsade pensionen upphört, säger Daniel Hallberg.

Rapport   2017:1

Rapporttitel

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk standard

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.