Sök på webbplatsen

Unga med aktivitetsersättning lämnas i passivitet

Pressmeddelande 3 april 2017

Inspektionen för socialförsäkringen har på regeringens uppdrag granskat vad som händer med de individer vars rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av att de fyller 30 år. Granskningen visar att nästan två tredjedelar går vidare till sjukersättning. Besluten om sjukersättning håller god kvalitet. Men tiden med aktivitetsersättning är för passiv och ISF rekommenderar därför regeringen att se över regelverket.

Tiden med aktivitetsersättning innehåller inte i tillräcklig utsträckning ändamålsenliga aktiviteter, och de aktiviteter som väl genomförs följs ofta inte upp av Försäkringskassan.

– Den ungas arbetsförmåga hade möjligen kunnat förbättras om rätt aktiviteter och insatser hade satts in under tiden med aktivitets­ersättning, säger Malin Olsson, projektledare för granskningen.

En förklaring till att få aktiviteter har genomförts kan självklart vara att personerna har ansetts vara för sjuka för att kunna tillgodogöra sig rehabiliterande aktiviteter. Personerna kan även av olika anledningar ha valt att inte delta i aktiviteter.

– Regeringen bör överväga om det ska vara möjligt att ställa krav på deltagande i aktiviteter som kan förväntas leda till ökad arbetsförmåga, menar Malin Olsson.

En annan förklaring till att få aktiviteter har genomförts kan vara att utbudet av ändamålsenliga aktiviteter är alltför litet. Samhället borde kunna erbjuda ett bredare utbud av arbetsplatsnära insatser till unga med aktivitetsersättning. Det borde också finnas aktiviteter som är bättre anpassade till den enskilda personens unika förutsättningar.

Aktivitetsersättning är en tidsbegränsad ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga för unga vuxna i åldern 19–30 år. Tanken med aktivitets­ersättning är – utöver att ge ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga – att stimulera unga till aktivitet under tiden med ersättningen. Aktivi­te­t­erna ska förbättra personens funktionsförmåga och skapa förutsätt­ningar att förbättra arbetsförmågan.

Rapport   2017:5

Rapporttitel

Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.