Sök på webbplatsen

Tydliggör villkoren för personlig assistans

Pressmeddelande 15 december 2016

Personer med behov av tidskrävande sjukvårdande insatser riskerar att nekas eller förlora den statliga assistansersättningen. Det är följden av en otydlig lagstiftning och en åtstramande rättspraxis. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och hur relevant domstolspraxis påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna om assistansersättningen.

Personlig assistans beviljas för grundläggande behov och andra personliga behov av kommunerna eller Försäkringskassan. Men Försäkringskassan får inte bevilja assistansersättningen för sjukvård som hälso- och sjukvården ska utföra. Däremot får Försäkringskassan bevilja ersättning för sjukvård som hälso- och sjukvården bedömt att exempelvis en personlig assistent kan utföra som egenvård. Detta lagliga hinder gäller inte för kommunerna.

Fram till i år ingick egenvård i grundläggande behov. Av granskningen framgår att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), i några centrala domar, har ändrat praxis gällande sjukvård i personlig assistans i en kraftigt åtstramande riktning. Till följd av detta har Försäkringskassan ändrat tillämpningen och nu faller egenvård under andra personliga behov. Grundläggande behov är en förutsättning för personlig assistans, oavsett vilken huvudman som betalar för insatsen.

– Försäkringskassan är skyldig att följa domar från HFD, oavsett om det drabbar enskilda hårt, säger Tomas Agdalen, en av rapportens författare.

ISF konstaterar att det inte finns någon tydlig gräns för vad som ska betraktas som daglig omvårdnad för grundläggande behov och vad som ska betraktas som en insats där hälso- och sjukvården ska bedöma patient­säkerheten. Det är därför svårt för Försäkringskassan att tillämpa reglerna på ett enhetligt sätt.

Granskningen visar att lagstiftningen är otydlig också avseende olika huvudmäns ansvar. Det finns incitament för kommuner och landsting att vältra över ansvaret för sjukvårdande insatser – och indirekt personliga assistenter – på staten via Försäkringskassan. De personliga assistenterna tvingas därmed ofta ta ett orimligt stort ansvar.

ISF rekommenderar att regeringen överväger om lagstiftningen och rättspraxis står i överenstämmelse med målen för den personliga assistansen.

Rapport   2016:16

Rapporttitel

Sjukvårdande insatser och personlig assistans

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.