Sök på webbplatsen

Tveksamt om den rörliga delen i sjukskrivningsmiljarden fungerar som ekonomisk drivkraft

Pressmeddelande 15 augusti 2013

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat den rörliga delen av ersättningssystemet i Sjukskrivningsmiljarden som infördes 2006. ISF konstaterar att landstingen generellt sett är osäkra på vad den rörliga ersättningen används till. Landstingen är positiva till den rörliga delens utformning, men majoriteten anser samtidigt att de inte har stor möjlighet att påverka sjuktalen.

Både denna undersökning och tidigare uppföljningar av sjukskrivningsmiljarden gör att ISF är tveksam till den rörliga delen som styrmekanism för att påverka sjukfrånvaron. Det är ganska okänt bland de tillfrågade vad den rörliga ersättningen används till, och den rörliga delen utgör dessutom en liten del av landstingens totala budget. För åtgärder under år 2013 har 230,8 miljoner kronor avsatts till den rörliga delen.

- Resultatet visar att de flesta är positiva till den rörliga ersättningsdelen men att det råder osäkerhet kring om landstingen vidtagit särskilda åtgärder för att påverka sjukfrånvaron bland dem som bor i regionen, säger Martin Söder, författare till rapporten.

ISF menar att en eventuellt fortsatt rörlig del bör kopplas till något som landstingen kan påverka direkt, till exempel kvaliteten i sjukskrivningsprocessen.

I granskningen har dels ingått att kartlägga landstingens särskilda åtgärder, dels att undersöka i vilken utsträckning landstingen upplever medlen som en ekonomisk drivkraft för att påverka sjukfrånvaron. Uppgifterna har samlats in via en enkät till olika befattningshavare inom samtliga landsting.

Rapport   2013:11

Rapporttitel

Sjukskrivningsmiljarden

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.