Sök på webbplatsen

Tidiga insatser ökade sjukfrånvaron och användningen av sjukersättning

Pressmeddelande 1 december 2011

En tidigareläggning av Försäkringskassans insatser i sjukskrivningsprocessen gjorde att sjukfrånvaron och övergången till sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) ökade. Detta konstateras i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Sjukskrivna som genomgick en särskild kartläggning av behovet av rehabilitering tidigt i sjukfallet var i högre grad sjukskrivna 3-4 månader efteråt och övergick i större utsträckning till sjuk- och aktivitetsersättning från 6 månader och framåt.

– Resultatet är av allt att döma ett utslag av handläggarnas svårigheter att välja ut rätt personer för rehabiliteringsinsatser, säger Pathric Hägglund, en av författarna bakom rapporten. Insatserna har därmed fungerat inlåsande för vissa sjukskrivna.

Författarna betonar dock att andra grupper av sjukskrivna kan ha varit behjälpta av de tidigare insatserna eftersom de fått hjälp tidigare.

Tidiga initiativ i form av utredning och rehabiliteringsinsatser är en viktig byggsten i den nya aktivare sjukskrivningsprocessen. Ett tidigt agerande kan ha förtjänster men förutsätter att de insatser som sätts in är effektiva, och att sjukskrivna i behov av hjälp kan särskiljas från dem som kommer att återgå i arbete i alla fall. Detta saknar stöd i tidigare forskning.

Studien

Rapporten är baserad på ett omfattande experiment (cirka 14 000 sjukskrivna) som genomfördes vid Försäkringskassan 2007 i samarbete mellan Försäkringskassan och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). I experimentet fick en behandlingsgrupp hjälp tidigare i sjukfallet än en kontrollgrupp. Hjälpen bestod i en Sassam-kartläggning och ett avstämningsmöte. Båda dessa syftar till att utreda behovet av rehabilitering och möjligheterna att återgå i arbete. I rapporten har studerats de sjukskrivnas efterföljande sannolikhet att vara sjukskrivna, arbetslösa, eller mottagare av sjuk- och aktivitetsersättning.

 

Rapport   2011:17

Rapporttitel

Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.