Sök på webbplatsen

Svårt genomföra förenklingar i bostadstillägg

Pressmeddelande 15 maj 2013

Regeringen, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har förändrat bostadstillägget så att det ska bli enklare både för dem som får bostadstillägg och för myndigheterna. Att genomföra förenklingen har dock visat sig svårt, enligt en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Bostadstillägg till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och pensionärer är en komplex förmån. I november 2012 ändrades reglerna för att göra bostadstillägget enklare både för de försäkrade och för myndigheterna. ISF har på uppdrag av regeringen granskat hur Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har arbetat med regeländringarna. 

Slutsatsen av granskningen är att reglerna om vilken bostadskostnad och vilka inkomster som ska ligga till grund för beräkningen av bostadstillägg behöver förtydligas. Det är viktigt att de försäkrade förstår vad som gäller men också att handläggarna uppfattar reglerna på samma sätt så att tillämpningen blir enhetlig. 

I ett system där de flesta beslut om bostadstillägg gäller tills vidare är det viktigt att förändringar som påverkar bostadstillägget upptäcks och åtgärdas tidigt. Det är viktigt för legitimiteten att inte fel belopp betalas ut, och det är viktigt för den försäkrade att fel upptäcks tidigt, eftersom det annars kan bli fråga om kännbara återkrav. Även om Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har vidtagit åtgärder för att öka möjligheten att upptäcka fel, återstår också en del att göra, enligt ISF. 

– Vi ser en del problem i införandet av de nya reglerna. Arbetet med efterkontroller har inte kommit så långt, och där finns en risk för att felaktigheter består under lång tid, säger Elisabeth Frid, projektledare för ISF:s granskning. 

ISF fortsätter granskningen inför en slutrapportering våren 2014.

Rapport   2013:8

Rapporttitel

Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.