Sök på webbplatsen

Svårt att styra med team i Försäkringskassan

Pressmeddelande 4 november 2015

Det är svårt att uppnå förväntade fördelar med ett teambaserat arbetssätt i Försäkringskassan. Arbetet i team har inneburit ökad frihet och flexibilitet men samtidigt mer detaljstyrning. Det visar en studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Det teambaserade arbetssättet i Försäkringskassan innebär en viss ökad frihet och flexibilitet för handläggarna genom att de kan fördela sina ärenden inom teamen. Samtidigt begränsas möjligheterna att arbeta i team av att handläggningsarbetet till stor del är individuellt till sin karaktär.

– Det finns många utmaningar i att införa ett teambaserat arbetssätt. Det är också svårt att införa en kulturförändring uppifrån, säger Maria Mårtensson, en av forskarna bakom rapporten.

De intervjuade handläggarna beskriver att den önskade friheten och flexibiliteten begränsas av detaljstyrning av teamens arbete med ständiga förbättringar. Detta, tillsammans med den redan höga arbetsbelastningen, upplevs ha påverkat utrymmet för innehållsliga diskussioner kring själva handläggningen. Tiden för att diskutera kvalitetsfrågor i handläggningen har därför minskat till följd av att tiden ägnas åt möten om administrativa uppgifter och arbetet med ständiga förbättringar.  

Rapport   2015:13

Rapporttitel

När handläggaren blev teammedlem

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.