Sök på webbplatsen

Svårt att kombinera utveckling och uppföljning i samma modell

Pressmeddelande 31 januari 2018

En ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att det är problematiskt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning i samma modell. Det är de nya kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som ISF granskat på regeringens uppdrag.

Från början hade modellerna en tydlig inriktning på att utveckla kvaliteten i handläggningen på myndigheterna. Men särskilt Försäkringskassan har alltmer börjat anpassa modellen för att även kunna mäta hur den rättsliga kvaliteten i handläggningen förändras. Dessa mätningar ska bland annat användas för rapporteringen till regeringen och för att följa upp myndigheternas interna mål för den rättsliga kvaliteten.

I rapporten diskuteras konflikten mellan kvalitetsutveckling och resultatuppföljning.

– Vi anser exempelvis att Försäkringskassans lokala ärendeupp­följ­ningar, som innehåller en dialog mellan handläggaren och den lokala specialisten, är en bra grund för att upptäcka och åtgärda kvalitetsproblem. Men om samma uppföljningar ska börja användas för att bedöma om den lokala enheten förbättrat kvaliteten finns risken att kvalitetsproblemen tonas ned i uppföljningen för att kunna visa ett gott resultat, säger Magnus Medelberg, en av rapportförfattarna. 

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Rapport   2018:1

Rapporttitel

Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning

Kontaktperson

Magnus Medelberg 08-58 00 15 22

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.