Sök på webbplatsen

Styrning i Försäkringskassan - Lokala försäkringscenters arbete med sjukförsäkringen

Pressmeddelande 26 april 2011

Större rörelsefrihet för lokala chefer och handläggare, mer utrymme för förbättringsförslag och erfarenhetsutbyte och ett utvecklat it-stöd – det är behov som har identifierats inom Försäkringskassan i en granskning gjord av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Rapporten bygger på intervjuer med chefer och handläggare inom Försäkringskassan.

I rapporten konstateras att Försäkringskassan är en receptiv myndighet som är skicklig på att lära sig ny lagstiftning och ställa om verksamheten. Genom intensivt arbete lyckades man på kort tid genomföra sjukförsäkringsreformen från 1 juli 2008. Samtidigt finns problem att bearbeta.

Att ett ärende behandlas lika oavsett vem som handlägger det är ett rättssäkerhetskrav. I dag hanteras detta genom en stark central styrning av vad som ska göras i handläggningen. Samtidigt måste den anpassas till varje försäkrads behov, vilket innebär en svår avvägning. Lokala chefer och medarbetare efterfrågar mer utrymme för att själva kunna göra avvägningen. Systematisk dialog och erfarenhetsutbyte ute i organisationen behövs för att också nå enhetlighet i bedömningarna.

It-stödet för de anställda kan förbättras. Automatisk registrering och inbyggda kontroller skulle minska den tid som går åt för att registrera vad som har gjorts och förbättra kvaliteten i statistiken.

Av granskningen framgår också att tidsgränserna i de nya sjukskrivningsreglerna gjort det tydligare för handläggarna när saker ska göras i det egna arbetet, för den försäkrade och för externa partner. Handläggarna tycker dock att det ibland känns svårt att tillämpa reglerna på de försäkrade och att det finns ett glapp mellan sjukpenning och sjukersättning.

 

Rapport   2011:2

Rapporttitel

Styrning i Försäkringskassan

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.