Sök på webbplatsen

Stor skillnad mellan uttag av föräldrapenning och antalet lediga föräldradagar

Pressmeddelande 10 september 2013

Föräldrar använder ofta föräldrapenning under längre perioder då de inte tar föräldrapenning varje dag. De använder också föräldrapenning under flera olika perioder av ledighet. Det framkommer i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), som beskriver hur föräldraförsäkringen använts för barn födda på 1990-talet och framåt. Slutsatsen är att det finns skäl att mäta föräldraledighetsuttag på andra sätt än man hittills har gjort.

Rapporten visar att tiden med föräldraledighet har ökat för både män och kvinnor sedan mitten av 1990-talet. I rapporten definieras en föräldraledighetsepisod som att det går högst sex dagar utan föräldrapenning mellan varje dag med föräldrapenning och föräldrar följs tills barnet fyller
8 år.

– Det är tveksamt om pappans ökade ledighet ”tar” tid från mamman. Snarare verkar den till stor del läggas till mammans tid hemma, säger Ann-Zofie Duvander, projektledare på ISF.

Kvinnor tar sammanlagt längre föräldraledighetsepisod än män, men män och kvinnor tar ungefär lika många episoder. Detta tyder på att män delar upp sin ledighet mer.

Sammantaget visar resultaten att mer resurser hos föräldrarna leder till att föräldraförsäkringen används mer flexibelt, men att andra faktorer också påverkar användningen. Föräldrar med medelhög inkomst tar längst föräldraledighetsepisod. De som har medelhög inkomst tar också flest episoder och färre föräldrapenningdagar under ledigheten. Föräldrar som tar kort föräldraledighetsepisod är de som har låg eller ingen inkomst, låg utbildning och fler än två barn.

Rapport   2013:13

Rapporttitel

Föräldrapenning och föräldraledighet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.