Sök på webbplatsen

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i annat land inom EU

Pressmeddelande 29 oktober 2015

Det finns utrymme för förbättringar i Försäkringskassans hantering av intyg om socialförsäkringstillhörighet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har analyserat hanteringen av intyg om vilket lands lagstiftning som ska gälla vid gränsöverskridande arbete inom EU.

När personer inom EU nyttjar friheten att arbeta i ett annat EU- eller EES-land är det viktigt att deras socialförsäkringstillhörighet är klarlagd så att de inte förlorar rätten till förmåner, eller får rätt till förmåner från flera medlemsstater samtidigt för samma arbete.

I Sverige är det Försäkringskassan som beslutar om vilken medlemsstats socialförsäkringslagstiftning som ska tillämpas och som hanterar intyg om socialförsäkringstillhörighet. Skatteverket och Pensionsmyndigheten påverkas av hanteringen av intygen eftersom ett beslut om försäkrings-tillhörighet är viktigt för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag när det gäller sociala avgifter respektive pensioner på ett korrekt sätt. Avsaknaden av digital hantering av intyg, såväl hos Försäkringskassan som på EU-nivå, begränsar möjligheten till uppföljning och kontroll i ärenden som rör utsända arbetstagare och egenföretagare.

- En utmaning för Sverige och svenska myndigheter är att ha kontroll över att svensk lagstiftning följs utan att unionsrätten åsidosätts eller den fria rörligheten hindras, säger Susanne Eriksson på ISF.

För att säkerställa att Sverige uppfyller sina åtaganden behövs ett ökat informationsutbyte myndigheter emellan, förbättrat kunskapsunderlag och förbättrad samordning.

Rapportens titel: Intyg om socialförsäkringstillhörighet och den fria rörligheten inom EU, ISF Rapport 2015:11
 

Rapport   2015:11

Rapporttitel

Intyg om socialförsäkringstillhörighet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.