Sök på webbplatsen

Snabbare omprövningar i Försäkringskassan

Pressmeddelande 27 april 2011

De personer som under 2009 var missnöjda med Försäkringskassans beslut och därför begärde att de skulle omprövas fick vänta mycket länge. Åtgärder vid Försäkringskassan har nu lett till att väntetiderna i de flesta fall understiger sex veckor. Risken finns att långa väntetider uppstår igen. Försäkringskassan bör därför utveckla sin förmåga att snabbt agera vid förändring av antalet omprövningsärenden konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en granskning av Försäkringskassans omprövningar.

Under 2009 uppmärksammades bland annat i media att handläggningstiderna i Försäkringskassans omprövningsverksamhet var mycket långa. Under en lång period var handläggningstiderna mer än tre gånger den målsatta tiden om sex veckor. Det fanns externa orsaker, men ISF bedömer att det främst var interna orsaker inom Försäkringskassan som förklarade den allvarliga situationen. Försäkringskassan förstärkte omprövningsverksamheten både med långsiktiga och tillfälliga lösningar, som tillsammans lett till att enskilda inte behöver vänta så länge på att få sitt ärende omprövat i dag.

ISF pekar i sin rapport om granskning av handläggningstiderna i Försäkringskassans omprövningsverksamhet på den betydelse som inte minst handläggningstiderna har för rättssäkerheten i socialförsäkringen. Korta handläggningstider är därför särskilt viktiga att hålla i denna del av verksamheten. Samtidigt är verksamheten känslig för förändringar, såväl interna inom Försäkringskassan som externa. De risker som därför finns för att antalet personer som begär omprövning plötsligt ökar behöver hanteras av Försäkringskassan, framför allt genom ett utvecklat prognosinstrument och aktiv uppföljning.

ISF har i denna granskning inte studerat kvaliteten i handläggningen av omprövningar. ISF har dock bestämt att återkomma med en granskning av kvaliteten i verksamheten.

 

Rapport   2011:3

Rapporttitel

Handläggningstider i Försäkringskassans omprövningar

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.