Sök på webbplatsen

Snabb utbetalning av VAB kräver rätt kontroller

Pressmeddelande 2 november 2015

Uttaget av tillfällig föräldrapenning, så kallad VAB, ökar och Försäkringskassan behöver säkerställa att de kontroller som görs är tillräckliga för att föräldrar ska få den ersättning de har rätt till. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen.

Granskningen har visat att det finns risker med Försäkringskassans maskinella hantering och att en sådan hantering kräver löpande uppföljning för att ha tillräckliga kontroller. I vissa fall behöver en handläggare också utreda ärendet. Granskningen visar att det finns indikationer på att föräldrar får olika beslut i liknande situationer.

– Försäkringskassan behöver i större utsträckning se till att alla ärenden kontrolleras i tillräcklig utsträckning oavsett om det är en handläggare eller it-stödet som hanterar ärendet, säger Charlotta Örn på ISF.

För att kunna avgöra om föräldrar får likformiga och riktiga beslut behöver Försäkringskassan löpande följa upp kvaliteten i samtliga typer av ärenden, både de som handläggs helt automatiskt och de som hanteras av en handläggare.

VAB, eller tillfällig föräldrapenning som ersättningen heter, betalas ut till föräldrar som behöver vara borta från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn eller för att till exempel följa med ett barn till läkare. Försäkringskassan har gjort det enkelt för föräldrar att ansöka om ersättningen och handläggningen är till stor del automatisk. Samtidigt har antalet nettodagar som betaldes ut per barn ökat med en femtedel mellan åren 2009 och 2014.

 

Rapport   2015:12

Rapporttitel

Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.