Sök på webbplatsen

Snabb anpassning till ny domstolspraxis inom sjukersättningen

Pressmeddelande 18 december 2013

Ändringarna i sjukförsäkringsregelverket den 1 juli 2008 medförde olika tolkningsproblem när det gäller rätten till sjukersättning. Tre år efter det att reglerna trädde i kraft avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tre mål om sjukersättning. Försäkringskassan har snabbt anpassat tillämpningen till det domstolen kom fram till, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en granskning.

ISF:s granskning är inriktad på hur rekvisiten (villkor som ska vara uppfyllda enligt lagen) ska tillämpas när det gäller att bedöma om arbetsförmågan ska anses vara stadigvarande nedsatt och om rehabiliteringsåtgärder kan leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga.

Granskningen visar att Försäkringskassan före HFD:s domar i viss utsträckning gjorde en annan tolkning än HFD av rekvisiten. När domarna kom, förde Försäkringskassan skyndsamt ut information om dem i verksamheten och HFD:s tolkning fick ett stort genomslag. Redan inom ett halvår efter det att domarna hade meddelats stod tolkningarna inte längre i strid med HFD:s tolkning annat än i undantagsfall.

– Försäkringskassan har snabbt tagit till sig vad HFD har sagt, men vi ser att reglerna fortfarande är svåra att tolka och att det därför finns en risk att de inte tillämpas enhetligt, säger Dan Ljungberg, projektledare på ISF.

ISF vill framhålla att en del av problemen med otydligheterna i hur reglerna om sjukersättning skulle tolkas kunde ha förebyggts innan de nya reglerna trädde i kraft, till exempel genom tydligare förarbetsuttalanden.

Rapport   2013:20

Rapporttitel

Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.