Sök på webbplatsen

Små skillnader i när kvinnor och män lämnar arbetslivet

Pressmeddelande 16 maj 2018

Kvinnor utträder tidigt från arbetslivet i något större utsträckning än män. Det bidrar till att kvinnor får lägre pensioner än män. Men den viktigaste förklaringen till pensionsgapet är löneskillnaderna och att fler kvinnor än män arbetar deltid. De högsta andelarna med tidigt utträde bland både kvinnor och män finns i mansdominerade yrken. Men i flera av de vanligaste yrkena bland kvinnor lämnar männen arbetslivet tidigt i högre grad än kvinnorna. Det visar den analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Hög andel tidiga utträden hänger ofta samman med yrken som är mans­dominerade, är fysiskt tunga, och som ofta har lägre krav på utbildning. Det är inte främst inom de stora yrkena bland kvinnor, t.ex. vård- och omsorgsyrkena, som kvinnor utträder tidigt. I yrken med högre utbildnings­krav förekommer det också att en hög andel lämnar arbetslivet tidigt. Här spelar reglerade pensionsåldrar och särskilda avtal som möjliggör tidigt utträde med tjänstepension en viktig roll.

Sjukförsäkringen är den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder, medan tjänstepensionen är vanligast efter 60 års ålder. Även arbetslöshets­för­säkringen är en ganska vanlig permanent väg ut ur arbetslivet, särskilt bland män. I vilken utsträckning dessa olika utträdesvägar används varierar över tid.

– Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av regelverket inom sjukförsäkringen och hur reglerna tillämpas. Avbrott i arbetslivet i form av sjukskrivning eller arbetslöshet under lågkonjunktur bland personer i lite högre åldrar kan leda till permanenta utträden, säger Marcela Cohen Birman, projektledare för rapporten. 

Kvinnor lämnar förvisso arbetslivet tidigt i högre grad än män, men skillnaderna i andelen som utträder efter 50 års ålder är ganska små. Det påverkar pensionen, men den faktor som bidrar mest till pensionsgapet mellan kvinnor och män är det ojämställda arbetslivet snarare än ut­trädes­mönstret.   

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan. 

Rapport   2018:10

Rapporttitel

Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män

Kontaktperson

08-58 00 15 00

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.