Sök på webbplatsen

Skillnader i sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare

Pressmeddelande 3 april 2012

Företagare som driver eget aktiebolag nyttjar sjukförsäkringen i klart lägre utsträckning än övriga företagare och anställda i samtliga branscher. De använder däremot VAB i högre utsträckning än övriga företagare i samtliga branscher. Det visar en kartläggning genomförd av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Företagare har ett sjuklöneansvar under de 2 första veckorna i en sjukperiod för sina anställda. Företagare i eget aktiebolag har, till skillnad från andra företagare, även det ansvaret för sig själva som försäkrade individer.

– En hypotes är att deras lägre sjukfrånvaro delvis kan bero på detta sjuklöneansvar, som för många småföretagare i praktiken innebär en 2 veckors karenstid i sjukförsäkringen, säger Niklas Österlund, utredare vid ISF.

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) används främst av anställda. I hushåll där den ena föräldern är anställd och den andra är företagare är det vanligtvis den anställda som tar ut ersättning. Detta bidrar därmed till företagares lägre användning. Om båda eller ingen av föräldrarna är företagare, är det oftast kvinnan som tar ut ersättning.

Vissa företagare har möjlighet att välja karenstid i sjukförsäkringen och därigenom få en lägre sjukförsäkringsavgift, vilket är unikt i den svenska socialförsäkringen. Denna valfrihet används dock i liten utsträckning.

– Orsaken till detta finns delvis i försäkringens konstruktion, säger Niklas Österlund. Socialförsäkringen är i grunden enhetlig, vilket gör att skillnaderna i avgift mellan karenstidsalternativen blir små. För merparten av alla företagare står den lägre avgiften inte i proportion till den högre risk som en längre karenstid medför.

Företagares nyttjande av sjuk- och föräldraförsäkringen är till stor del ett outforskat område. ISF avser att återkomma till frågorna kring företagarna och socialförsäkringen i kommande rapporter.

 

Rapport   2012:8

Rapporttitel

Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.