Sök på webbplatsen

Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt

Pressmeddelande 29 juni 2017

Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.

Granskningen visar att bara en tredjedel av bedömningarna efter 90 dagar är av tillräcklig kvalitet. Av bedömningarna som görs efter 180 dagar är två tredjedelar av tillräcklig kvalitet.

– Försäkringskassan behöver arbeta mer med att utreda ärenden utifrån vad varje specifikt ärende kräver samt samordna sjukskrivningsprocessen på ett tydligare sätt, säger Markus Larsson, projektledare för granskningen.

Försäkringskassan beslutar om rätten till sjukpenning men har dessutom ett samordningsansvar för den rehabilitering som kan vara aktuell. Samordningsansvaret innebär att Försäkringskassan ska klarlägga den sjukskrivnas möjligheter för återgång i arbete och eventuella behov av rehabiliteringsåtgärder.

– Försäkringskassan är beroende av andra aktörer vid genomförandet av rehabiliteringsåtgärder. Främst gäller det att den enskilda och arbetsgivaren gör vad de kan för att anpassa arbetet eller hitta andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Här har den sjukskrivna, arbetsgivaren och Försäkringskassan ett gemensamt ansvar, säger Markus Larsson.

Rapport   2017:9

Rapporttitel

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.