Sök på webbplatsen

Sjukskrivning skulle kunna undvikas med hjälp av ersättning för arbetsresor, men möjligheten utreds för sällan av Försäkringskassan

Pressmeddelande 19 december 2017

Att resa till och från arbetet med ersättning för arbetsresor i stället för att få sjukpenning kan göra att en sjukskriven person kan återgå tidigare eller helt undvika frånvaro från arbetet. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att ersättning för arbetsresor används i liten utsträckning och främst när den försäkrade själv begär det. Försäkringskassan borde därför utreda möjligheten i högre utsträckning.

ISF har granskat ärenden där arbetsresor beviljats och ärenden där arbetsresor potentiellt borde ha kunnat beviljas. Av granskningen framgår att Försäkringskassan borde ha utrett möjligheten till arbetsresor i ytterligare 16 procent av de aktuella ärendena. Utredningen ska visa om sjukdomen/skadan framför allt sätter ner förmågan att ta sig till och från arbetet. I ett sådant fall kan ersättning för arbetsresor innebära att personen kan arbeta trots sin sjukdom/skada.

– Att med hjälp av ersättning för arbetsresor kunna arbeta och undvika sjukskrivning är positivt för både individen, arbetsplatsen och samhället säger Berit Hamrén, projektledare för granskningen.

Granskningen visar att Försäkringskassans handläggning av personernas utlägg för arbetsresor är snabb och effektiv. Men ISF föreslår att regeringen ser över om Försäkringskassan kan ges möjlighet att upphandla taxiresor för att de försäkrade inte ska behöva ligga ute med pengar. Granskningen visar att de som använder arbetsresor har en högre medianinkomst än sjukskrivna generellt.

– Ersättning för arbetsresor ska underlätta för alla att kunna arbeta trots sjukdom eller skada, inte bara de med högre inkomster säger Berit Hamrén.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan.

Rapport   2017:17

Rapporttitel

Arbetsresor i stället för sjukpenning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.