Sök på webbplatsen

Sjukskrivnas rätt till ersättning kontrolleras allt mindre

Pressmeddelande 20 maj 2015

Sjukskrivningarna har sedan 2011 blivit allt längre. Det har skett samtidigt som Försäkringskassan kontrollerar de sjukskrivnas rätt till ersättning i allt mindre utsträckning. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

ISF har studerat i vilken utsträckning sjukskrivningar avslutas i samband med tidsgränserna i sjukförsäkringen, samt om Försäkringskassan prövar den sjukskrivnes rätt till ersättning. ISF har också studerat vilka långsiktiga effekter tidsgränserna fått för individen.

Rätten till ersättning kontrolleras allt mindre

I sjukförsäkringen finns tidsgränser vid 90 och 180 dagar inom vilken rätten till sjukpenning senast ska prövas. 2011 genomfördes 90-dagarsprövningen i tid i drygt 70 procent av fallen, 2014 var andelen nere i drygt 45 procent. En liknande utveckling kan konstateras för 180-dagarsprövningen. Sedan 2011 avslutas också allt färre sjukskrivningar vid tidsgränserna.

– De färre kontrollerna har med all sannolikhet bidragit till att sjukskrivningarna blivit längre, men hur mycket är svårt att säga, säger Pathric Hägglund, en av författarna till rapporten.

Inga långsiktiga hälsoeffekter av tidsgränserna för individen

Tidigare forskning har visat att tidsgränserna upp till 180 dagar bidragit till att förkorta sjukskrivningarna. I rapporten konstateras att den allt tidigare återgången i arbete bland de sjukskrivna inte verkar ha fått några lång¬siktiga effekter på deras hälsa, sysselsättning och sjukfrånvaro. Att det inte finns några långsiktiga effekter för individen ska dock inte tolkas som att tidsgränserna inte har haft några långsiktiga effekter på sjukfrånvaronivån  i samhället.

– Tidsgränserna har sänkt sjukfrånvaronivån och minskat risken för långtidssjukrivning, säger Pathric Hägglund.

Rapport   2015:5

Rapporttitel

Tidsgränserna i sjukförsäkringen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.