Sök på webbplatsen

Sjukpenninggrundande inkomst – grunden till ersättning

Pressmeddelande 13 oktober 2016

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är grunden för en stor del av socialförsäkringen. Besluten om SGI noll håller hög kvalitet, men regelverket är komplext och bristfällig information kan göra det svårt för människor att ta tillvara sina rättigheter. Regelverket behöver ses över och informationsutbytet mellan Försäkrings-kassan och Arbetsförmedlingen behöver bli mer effektivt och mer rättssäkert. Det visar en ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

 – SGI-beslutet är avgörande för individens rätt till inkomstbaserade ersättningar. Ett noll-beslut kan få förödande konsekvenser för en individ. Mot den bakgrunden är det naturligtvis allvarligt om beslutet fattas på otillräcklig eller felaktig grund, och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller har svårigheter att ta tillvara sina rättigheter är särskilt utsatta, säger Berit Hamrén, en av författarna till rapporten.

År 2015 fick 80 000 personer ett beslut om SGI noll, vilket innebär att de inte har rätt till bland annat sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning på inkomstnivå. Granskningen visar att många av dem som tidigare haft en SGI men som får beslut om SGI noll inte har lämnat de uppgifter som Försäkringskassan behöver. Många får också noll för att de inte varit anmälda på Arbetsförmedlingen på rätt sätt. Detta kan bero på att de inte förstår lagstiftningen eller Försäkringskassans information. Regelverket är komplext och förutsägbarheten i lagstiftningen är låg.

Granskningen visar att besluten om SGI noll håller hög kvalitet, men att SGI överlag inte är högt prioriterat på Försäkringskassan trots den stora vikt SGI har för de försäkrade och för försäkringsutgifterna. Granskningen visar även att samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är ineffektivt och behöver förbättras för att bli mer rättssäkert och effektivt. Dessutom bör regelverket för SGI och SGI-skydd ses över.

Rapport   2016:10

Rapporttitel

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.