Sök på webbplatsen

Sjukpenning används alltmer likformigt över landet, men de regionala skillnaderna i förtidspensionering har ökat

Pressmeddelande 1 september 2010

Sjukförsäkringen utnyttjas olika mycket i olika delar av landet, även sedan man har tagit hänsyn till skillnader i bland annat befolkningsstrukturen . Detta har ibland setts som ett tecken på bristande likformighet i tillämpningen i regelverket och därmed en rättssäkerhetsbrist. Riksdag och regering har återkommande uttalat en ambition att skillnaderna ska minska. Syftet med ISF:s granskning har varit att undersöka utvecklingen från mitten av 1990-talet fram till i dag.

I rapporten konstateras att spridningen i sjukpenningutnyttjandet har minskat sedan 2003 och i dag ligger lägre än vid mitten av 1990-talet. Det är rimligt att tro att en del av detta har sitt ursprung i sammanslagningen av försäkringskassorna och Försäkringskassans arbete med att öka likformigheten i tillämpningen. Hur stor effekt detta arbete har haft går dock inte att avgöra; förändrade förväntningar hos befolkningen kan vara en minst lika viktig förklaring.

Nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning uppvisar ett annat mönster. Dels är spridningen större, dels har den ökat sedan 1996. Det har skett betydande ökningar vid tre tillfällen, som alla sammanfaller med större regeländringar. De oförklarade regionala skillnaderna ökade väsentligt efter införandet av de nya reglerna för beviljande av sjukersättning 2008.

De regionala mönstren har dock blivit mindre stabila över tiden. Det finns alltså under senare år inget i statistiken som tyder på förekomsten av lokala ”förtidspensioneringskulturer”. Det finns inte heller några tecken på att den lokala arbetsmarknadssituationen spelar någon större roll för besluten.

 

Rapport   2010:6

Rapporttitel

Regionala skillnader i sjukförsäkringens utfall

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.