Sök på webbplatsen

Sjukfrånvaro överförs mellan generationer

Pressmeddelande 31 oktober 2014

Ju mer sjukfrånvarande föräldrarna är under barnens uppväxt, desto mer omfattande blir barnens sjukfrånvaro i vuxenlivet. Överföring mellan generationer finns oavsett om sjukfrånvaronivån är hög eller låg. Det visar en studie om sjukfrånvaro över generationer som genomförts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) på uppdrag av regeringen.

Ju mer föräldrarna var sjukfrånvarande under uppväxten, desto större är sannolikheten att barnen har en omfattande sjukfrånvaro som vuxen. Det gäller oberoende av yrke, utbildningsnivå, bostadsregion och andra faktorer som samvarierar med sjukfrånvaron. Om mamman har hög sjukfrånvaro, är risken att dottern också har en omfattande sjukfrånvaro nästan dubbelt så hög som om mamman inte har någon sjukfrånvaro. Det visar att förhållanden i vuxenlivet inte helt kan eliminera effekterna av
den påverkan som finns under uppväxten.

I genomsnitt överför föräldrarna trots allt en liten del av den totala sjukfrånvaron: en dags längre sjukfrånvaro hos föräldrarna innebär i genomsnitt 0,05 till 0,07 fler sjukfrånvarodagar hos barnen. För barn till föräldrar som har omfattande sjukfrånvaro innebär det ändå ett betydande antal sjukfrånvarodagar.

– Den högsta genomsnittliga sjukfrånvaron har döttrar till mödrar som var sjukfrånvarande i minst ett halvår. De har 20 sjukfrånvarodagar
fler än döttrar till mödrar som inte hade någon sjukfrånvaro under den studerade perioden, säger Malin Josephson, projektledare.

Resultaten ger stöd för att det finns en överföring mellan generationer, oavsett under vilka år och för vilka grupper sjukfrånvaron observeras.
Det krävs dock vidare studier för att förstå orsaker till överföringen av sjukfrånvaro och hur den kan påverkas.
 

Rapport   2014:20

Rapporttitel

Sjukfrånvaro över generationer

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.