Sök på webbplatsen

Sambandet mellan skador och arbete utreds sällan

Pressmeddelande 13 november 2015

En följd av att den tidsbegränsade sjukersättningen togs bort år 2008 är att få ansöker om arbetsskadelivränta. En ytterligare konsekvens är att de flesta som ansöker om livränta i dag inte får någon prövning av om skadan beror på arbetet. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

 Många av de som ansöker om livränta kan inte visa att förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete kan antas vara varaktigt nedsatt, minst ett år framåt. I dessa ärenden utreder inte Försäkringskassan sambandet mellan skada och arbete.

För den som har sjukpenning är det otydligt vilket underlag som krävs för att varaktigheten ska godkännas och när under sjukskrivningen det är lämpligt att ansöka om livränta.

– Att ha läkarintyg för sjukpenning som enda underlag för att bedöma varaktigheten är oftast inte tillräckligt. Det säger Malin Josephson, en av författarna till rapporten.

I granskningen framkommer även att Försäkringskassan i en del fall avslår ansökan om livränta trots att varaktigheten är bristfälligt utredd. Det gäller särskilt när den försäkrade har haft sjukpenning under en längre tid, är arbetslös eller är föremål för rehabilitering.

En möjlig utveckling när kraven i sjukförsäkringen ändrades år 2008 var att betydelsen av arbetsskadeförsäkringen skulle öka. De som tidigare hade beviljats tidsbegränsad sjukersättning skulle, om de har en arbetsskada, i stället kunna beviljas ersättning för förlorad inkomstförmåga genom livränta. Men utvecklingen har i stället blivit den motsatta och inflödet till arbetsskadeförsäkringen har minskat. Detta var en oförutsedd konsekvens av de förändringar som gjordes i sjukförsäkringen.

Rapport   2015:14

Rapporttitel

Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.