Sök på webbplatsen

Så har assistansersättningen utvecklats

Pressmeddelande 17 december 2012

Antalet personer med assistansersättning ökade kontinuerligt fram till 2007. Därefter minskade antalet ansökningar som beviljades med drygt en fjärdedel och antalet som avslogs ökade med nära 50 procent. Fler än tidigare har också under de senaste fem åren fått sin assistansersättning indragen. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

 – Det är tydligt att det handlar om en förändring från 2008 och framåt. Ett skifte har ägt rum när det gäller hur personlig assistans beviljas. Samtidigt fortsätter utgifterna att öka och uppgår till ungefär 25 miljarder kronor per år, säger Helena Höög, utredare vid ISF.

Personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan ha rätt till personlig assistans, till exempel med måltider, att klä av och på sig eller kommunicera med andra. Är dessa behov, så kallade grundläggande behov, över 20 timmar i veckan, har personen rätt till personlig assistans genom Försäkringskassan (assistansersättning).

– På samma gång som vi ser att färre ansökningar beviljas, kan vi konstatera att antalet indragningar är på relativt låga nivåer, ungefär 2 procent per år. När beslut omprövas ökar oftast antalet assistanstimmar, säger Helena Höög.

ISF har kartlagt Försäkringskassans beslut om assistansersättning under perioden 2002–2011. Rapporten är en delredovisning av ett större regeringsuppdrag.

- Vi har hittat möjliga orsaker till förändringarna, men för att avgöra om de stämmer kommer vi att gå vidare med en djupare granskning, avslutar Helena Höög.

I uppdragets andra del ska ISF granska orsakerna till förändringarna. Myndigheten ska också se vad som händer med de personer som inte längre får assistansersättning. Den kommande granskningen ska redovisas hösten 2014.

Rapport   2012:18

Rapporttitel

Utfall av beslut om statlig assistansersättning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.