Sök på webbplatsen

Rutiner och ansvar för personinformation behöver stärkas inom Försäkringskassan

Pressmeddelande 24 maj 2017

För att den svenska socialförsäkringen ska fungera som avsett är det avgörande att registerinformationen om enskilda personer håller god kvalitet. Annars ökar risken att utbetalda ersättningar inte är korrekta. En granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort av Försäkringskassans arbete med att upprätthålla informationskvalitet i generell personinformation och försäkringstillhörighet visar att det finns behov av åtgärder inom detta område. ISF rekommenderar därför Försäkringskassan att rikta mer uppmärksamhet mot detta område.

För att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska kunna fatta korrekta beslut om utbetalning och hantering av olika förmåner behöver grunduppgifter för enskilda personer vara korrekt registrerade i För­säk­ringskassans register. Exempel på sådana grunduppgifter är person­nummer, adress och familjekonstellation. Båda myndigheterna utgår från uppgifter i folkbokföringsregistret i hand­läggningen och det är av stor vikt att uppgifterna även där håller god kvalitet. Myndigheterna har ett gemen­samt ansvar att upprätthålla god kvalitet i folkbokföringsregistret och ska rapportera avvikelser till Skatte­verket, helst elektroniskt. Det är även viktigt att Försäkringskassan har tydliga rutiner och ansvar för den manuella hanteringen av personinformation.

– I tider av ökad digitalisering är det viktigt att komma ihåg att person­uppgifter som överförs maskinellt mellan myndigheter och som används som grund i både manuella och automatiserade förmåner har sitt ur­sprung i manuell handläggning. Denna måste vara korrekt och här behövs tyd­li­gare rutiner och kontroller, säger Elisabeth Frid, projektledare för granskningen. 

Granskningen visar vidare att Försäkringskassan har upphört att utreda försäkringstillhörighet i vissa situationer. Detta kan få konsekvenser för hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bedömer rätten till förmåner eftersom uppgiften om en enskild person är omfattad av svensk socialförsäkring därmed inte är uppdaterad. Hanteringen får också konsekvenser för enskilda.

– När Försäkringskassan inte håller uppgifter om försäkringstillhörighet uppdaterade i systemen är det avgörande att handläggare av enskilda förmåner utför rätt kontroller för att avgöra om personen är försäkrad i Sverige. I förmåner som är automatiserade är det på samma sätt viktigt att systemet utför rätt kontroller, menar Elisabeth Frid.

Den här rapporten visar att det finns ett stort behov av att djupare granska Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kontroller av försäkringstillhörighet i både manuella och automatiserade förmånsärenden.

Rapport   2017:7

Rapporttitel

Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.