Sök på webbplatsen

Risk för alltför snabba beslut om underhållsstöd

Pressmeddelande 29 april 2015

Försäkringskassan beslutar i ärenden som gäller underhållsstöd innan föräldrarnas och barnets situation är tillräckligt klarlagd, visar en undersökning som ISF har gjort på uppdrag av regeringen. Försäkringskassan behöver följa upp utredningar och beslut om underhållsstöd för att säkerställa att föräldrar kan tillvarata sin rätt.

Barn med föräldrar som inte bor tillsammans kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om inte föräldrarna har kommit överens om underhåll. Underhållsstödet är en komplex förmån och en risk som har framkommit är att Försäkringskassan fattar beslut i ärenden innan föräldrarnas och barnets situation är tillräckligt klarlagd. Bedömningarna varierar också, vilket kan skapa en osäkerhet hos föräldrar som ansöker om stödet. Det kan medföra att barn går miste om underhållsstöd för en eller flera månader.

Den bidragsskyldiga föräldern måste beroende på inkomst återbetala hela eller delar av stödet till Försäkringskassan. Granskningen visar att Försäkringskassan prioriterar att fatta beslut på ansökningar framför hanteringen av återbetalningen av underhållsstöd. Det försvårar Försäkringskassans möjligheter att få tillbaka underhåll från föräldrar.

– Det kan också få ekonomiska konsekvenser för föräldrar, som inte alltid förstår allvaret i att vara betalningsskyldig och risken att hamna hos Kronofogden, säger projektledaren Charlotta Örn.

Sammanfattningsvis behöver Försäkringskassan följa upp kvalitet i handläggning av och beslut om underhållsstöd mer systematiskt för att uppnå en mer rättssäker handläggning.

Rapport   2015:3

Rapporttitel

Kvalitet i underhållsstöd

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.